Articles

Accident IQOSE: Principal Problema

La seguretat en qualsevol indústria i, sobretot si es tracta d’una indústria perillosa, depèn dels següents factors: 1a- Drets laborals que permetin als treballadors no ser obligats a treballar en males condicions. 2a- Plantilla de […]