Forma’t, prepara’t per defensar els nostres drets.

Des de l’àrea de Formació de co.bas hem dissenyat una formació inicial per delegats i delegades, està orientada a donar les primeres nocions sobre aspectes bàsics del món laboral, sindical, legal i de l’organització.

Aquesta formació consta de quatre sessions temàtiques de 5 hores i amb grups de 15 persones com a màxim, que s’anirà impartint al llarg de l’any, d’any rere any, això vol dir que es poden anar fent segons la disposició de temps.

Aquestes sessions s’aniran retroalimentant per millorar els continguts any rere any i d’elles sortiran formacions més específiques segons les necessitats que vagin sortint a les sessions, un bon exemple són les nòmines que si bé es tractaran de forma general a una de les sessions, després es faran activitats específiques per sectors.

Un cas especial es el curs de Delegats de Prevenció de 30h que s’anirà fent a mesura que tinguem companys i companyes disposats a fer-ho.

Les sessions es distribueixen en quatre eixos :

1.- Salut Laboral a l’Empresa. No confondre amb el curs de Delegat de Prevenció de 30 h.

 • Sistemes d’elecció del Delegats de Prevenció.
 • Formació dels Comitès de Seguretat i Salut
 • Contingut mínim de l’acta del CSS
 • Relació dels DP amb el Comitè d’empresa.

2.- Legislació.

 • Jerarquia Normativa.
 • Organització del sindicat

3.- El Sindicat a l’Empresa

 • El paper del Comitè d’Empresa
 • Reglament del CE
 • Nòmines, estructura.
 • Convenis, estructura.

4.- Acció Sindical

 • Negociació col·lectiva
 • Inspecció de Treball
 • Escrits tipus.

Quan tinguem data de la formació us la farem arribar mitjançant correu electrònic i us podreu apuntar per mitjà d’aquest enllaç