El sindicat de comissions de base (co.bas) sorgeix de l’enfrontament que una part de l’afiliació de CCOO (majoritàriament del sector crític) veníem mantenint en la pràctica contra els mètodes i formes de fer sindicalisme de la direcció “oficialista” del sindicat.

Discrepàvem amb la línia oficial de la direcció del sindicat en la seva voluntat d’acceptar totes aquelles mesures regressives que anaven aplicant les direccions de les empreses i administracions sense intentar, si més no, una mínima oposició i per la seva nefasta actitud de signar acords sense consultar als treballadors.

Neix co.bas, una organització sindical d’àmbit estatal.

La falta de respecte a la pluralitat interna, la política repressora de la direcció sindical burocratitzada contra tota l’afiliació discrepant amb aquesta, el nostre compromís de participació i col·laboració amb la lluita exemplar dels treballadors de SINTEL, convertint-se aquesta en el nostre referent per la seva coincidència en l’acció i en els mètodes sindicals que veníem practicant, va fer que membres del Sector Crític, respectant les decisions adoptades majoritàriament en assemblees d’afiliats i afiliades, constituíssim co.bas, començant a Catalunya, Madrid, Andalusia, Euskadi, Castella i Lleó, etc. Els primers resultats no es van fer esperar: Ampli recolzament afiliatiu a nivell estatal i a sol dos mesos de la seva legalització, passem a ser la tercera força en tot l’estat i la primera a Barcelona i Madrid en les eleccions sindicals que es van celebrar en Telefònica.

Funcionament democràtic. Treballem per la unitat.

Es constitueix co.bas com a sindicat de classe, assembleari, participatiu, amb independència econòmica dels poders públics i privats, de lluita i confrontació amb el sistema, on són els treballadors i les treballadores els qui prenen les decisions i no una “cúpula” sindical. La democràcia participativa és la part fonamental del nostre projecte sindical. Per això, en la nostra acció sindical, la decisió correspon als afiliats i als treballadors. Perquè això sigui possible, l’organització posarà els mecanismes necessaris. Inclusivament, en l’elecció i en la revocació, en qualsevol moment, dels responsables o delegats sindicals.

Des de co.bas treballem amb criteris de màxima unitat per un projecte per a tota la classe obrera indistintament de l’empresa, sector, localitat o territori al que aquesta pertanyi. La segmentació actual, la subcontractació i precarietat, així com els sindicats que s’han anat constituint a partir de les expulsions i crisis de CC.OO. des dels Pactes de la Moncloa i els que han sorgit fruit de la desconfiança i rebuig als “sindicats institucionals”; han configurat un mapa de diversitat sindical que no podem obviar.

Compromesos socialment.

La nostra vocació unitària, de classe, reivindicativa i necessària referència sociopolítica, es tradueix fins avui en una estreta col·laboració amb molts sindicats i col·lectius socials en el moviment antiglobalització (XMG Xarxa de Mobilització Global), especialment en la denúncia i lluita contra les privatitzacions i la pèrdua dels drets en l’ocupació. Les resolucions de les assemblees de moviments socials en el FSE, unificant dates de lluites a Europa o després en Portoalegre FSM, han estat útils per a una reactivació del conflicte social i això, tot i la no vinculació a aquestes resolucions de la CES , l’acomodat sindicalisme europeu.

A través de la “Xarxa contra acomiadaments i la precarietat” som part activa contra el tancament d’empreses, contra la precarietat laboral i per l’equiparació de drets socials a Europa, participant en la campańya contra la proposta de Constitució europea. També, estem en un procés d’unitat d’acció sindical amb els quals més coincidim, coordinant-nos en la Coordinadora Unitària Sindical de Andalucia, o en la de Catalunya (IAC-CATC-USTEC-CAU, FTC, LA SEVA, CTA,CSA, S Ferroviari, i co.bas) i també a través de trobades estatals per la unitat d’acció amb col·lectius de classe i democràtics que exerceixen el conflicte social en comptes del pacte social (Coordinadora de Madrid, SOC d’Andalusia, SOC de Canàries, CIG Galícia, ESK i LAB d’Euskadi, CSI d’Astúries, etc).

Seguim lluitant per ser un punt de referència sindical organitzat.

La trajectòria de combativitat i honestedat dels nostres companys demostrada fins ara, esta afavorint cada vegada més el desenvolupament de co.bas, tant a Catalunya, com en la resta de comunitats. Davant les imposicions neoliberals de multinacionals i bancs, és a dir del capital, cada vegada són més els treballadors i nous col·lectius dels moviments socials, els que opinen que és necessària la reconstrucció sindical i per això s’estan animant a organitzar-se en co.bas per participar en la pretesa construcció d’una organització sindical útil, participativa i coherent. En això estem i per això volem coordinar-nos amb tots els que tinguin el mateix objectiu.