Dissabte 30 de juny a les 11h a Plaça Sant Jaume: Assemblea i concentració amb Servei Atenció Domiciliària

ASSEMBLEA INFORMATIVA I REIVINDICATIVA DEL SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) Zona 4

S’ha realitzat la reunió del Comitè d’empresa amb RRHH d’Accent social a la seu del carrer Ferrater i Móra el 21 de juny per rebre la resposta a les peticions del comitè.

Se li ha recordat a l’empresa els incompliments reiterats dels acords aconseguits fins ara com són:

– La conversió a contracte fix al cap de 2,5 anys de servei temporal en comptes d’esperar fins als tres.

– El registre de la jornada diària no ve annexat a la nòmina de cada mes, ni aquesta en oficina.

Continuen exigint tasques fora de jornada (lliurament de claus, novacions, etc.) havent d’acudir a l’oficina sense que quedi reflectit com a temps efectiu de treball. Les sis hores anuals de recollida material EPIs no s’han vist reflectides en el balanç/hores.

A partir d’aquesta situació el comitè d’empresa ha lliurat quatre punts Reivindicatius a RRHH perquè se’ns doni una resposta en la propera reunió del 9 de juliol.

1-L’antiguitat es compensarà amb el 4% per cada quadrienni, com l’empresa Clece compensa ja en altres casos, el conveni de les netejadores d’edificis i locals.

2-Les pagues extres seran del 100%, no tindran penalització cap per IT (baixa laboral per malaltia comuna o accident), com ja tenen algunes treballadores d’Accent Social.

3-La jornada laboral per a tota la plantilla serà de 35h setmanals, es considerarà amb caràcter general com a jornada completa la de 35h sense reducció de salari, com ja ho tenen algunes treballadores actuals d’Accent Social.

4-Modificar el protocol de les auxiliars de neteja per així poder realitzar jornades completes. Que s’organitzi el treball perquè la seva jornada diària es realitzi al mateix barri i no en tota la zona 4.

Per tot això, les delegades del comitè d’empresa de co.bas, convoquem a tota la plantilla a una assemblea informativa i concentració amb totes les treballadores, per decidir i concretar les accions a realitzar fins a aconseguir les reivindicacions i que es compleixi l’acordat. No podem permetre que els beneficis que acumula aquesta empresa amb els diners públics de l’Ajuntament pel SAD, no reverteixin a reduir la precarietat de les 1200 treballadores.

ACUDEIX, NO FALTIS EL DIA 30 DE JUNY
a les 11h, TOTES!!! a Pç Sant Jaume