Comunicat del Comitè de Empresa de Tempo

L’empresa Tempo Facility Services S.L., amb una plantilla aproximada de 150 treballadores/ors, vol exposar la situació en què es troba des de fa un any que es va adjudicar la contracta.

Des de l’inici del contracte amb les diverses administracions no han respectat diversos aspectes, de l’estipulat en el Conveni Col·lectiu, en referència a la província de Tarragona, com són la forma de pagament que s’estableix per a Tarragona el pagament de nòmina els dos últims dies del mes. Tampoc ha pagat segons estableix el C. Col·lectiu, les pagues extres i de beneficis, arribant a trigar dos mesos a pagar i no ajustant-se a cada treballador/ra la quantitat deguda.

El mes d’octubre el pagament de la nòmina no s’ha efectuat en data d’avuí, existint treballadores que encara no han cobrat la quitança (finiquito) de juny de liquidació de fix-discontinu, a part de la nòmina del mes.

El comitè d’empresa s’ha reunit diverses vegades amb representants de l’empresa, arribant a reconèixer que a causa de problemes financers no han volgut complir amb el seu treballadors/res.

Aquesta situació de caos ha portat al Comitè a prendre decisions de tipus reivindicatiu, com han estat manifestacions, escrits, assemblees de treballadores/ors, l’assemblea general de treballadores/ors, va acordar mobilitzar-se i manifestar-se al carrer, sense que aquesta pressió hagi tingut cap efecte, per la qual cosa hem hagut de recórrer a la convocatòria de vaga indefinida.

Acuitat el personal pels impagaments i en la impossibilitat de fer front als seus propis compromisos, s’ha acordat una vaga indefinida fins a la percepció del degut i el compromís futur d’estricte compliment del signat i establert en conveni.

Tarragona 14 de novembre de 2019     EL COMITÈ D’EMPRESA.

RELACIÓ DE CENTRES AFECTATS PER LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DE TEMPO FACILITY:

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

AJUNTAMENT DE ALTAFULLA COLEGIOS

AJUNTAMENT DE PALLARESOS

CASALS DE GENT GRAN DE LA GENERALITAT