19 Febrer Vaga a la Petroquímica de la província Tarragona

Per una seguretat real i un pla d’emergències necessari.

Perquè el nostre treball i ciutat sigui més segura i digna, exigim:

1. Drets laborals per no ser obligats a treballar en males condicions.

2. Augmentar el manteniment preventiu, substitució d’equips antiquats i danyats amb una plantilla suficient.

3. Instal·lació d’analitzadors per planta de tots els productes tòxics i perillosos. Accés directe de tota la informació obtinguda al conjunt de la població.

4. Jornada laboral ajustada al nostre temps de desenvolupament cientificotècnic i descans, eludint l’excés de feina i estrès; garantint que les persones estiguin descansades i lúcides. Remuneració suficient perquè els treballadors no es vegin obligats a allargar la jornada amb hores extres. Suprimir la flexibilitat horària. Tant flexibilitat com hores extres repercuteixen negativament en seguretat i conciliació familiar.

5. Acabar amb la subcontractació que genera major inseguretat per la rotació de centre, la falta d’accés a informació específica i formació de la zona, les pitjors condicions laborals, etc. A més d’una realitat en la qual existeixen treballadores de primera i de segona, donant lloc a un ambient competitiu, tòxic i generador d’inseguretat.

6. Reconeixement de les baixes per accident laboral i malalties professionals. Dins d’un sistema sanitari públic que posi en el centre la salut de les persones, lluny de la complicitat entre patronals i mútues, que obliguen moltes vegades als treballadors a incorporar-se abans de la seva total recuperació.

7. Suprimir el criteri del Decret 30/2015, que fixa la responsabilitat sobre el dimensionament correcte dels mitjans per a garantir una resposta adequada davant una emergència en el titular de les instal·lacions. Aquesta garantia no es compleix quan aquest deure és assumit pels titulars de la instal·lació o activitat. Es permet que una sola persona operi tota una instal·lació (Panell i camp). L’administració ha d’obligar les empreses a comptar amb equips de primera i segona intervenció davant les emergències de manera permanent, com ja apareixia en el Decret 82/2010 (derogat pel D30/2015).

8. Control de la producció per part de les treballadores. Sent nosaltres els qui treballem i portem endavant l’activitat, som la garantia que aquesta es desenvolupi conforme els interessos de la societat, que també són els nostres: amb major seguretat, respecte al medi ambient, unes condicions sanes i dignes de vida, etc.