Tots els dimarts i dijous Vaga a TITANLUX (El Prat de Llobregat)

Els treballadors i treballadores d’Indústries Titàn (històrica empresa de pintures Titanlux), ahir va començar una vaga de dues hores per torn, per a tots els dimarts i dijous que resten fins a finalitzar l’any.

Amb aquesta convocatòria volem denunciar la política d’acomiadaments que estem sofrint a causa d’un ambiciós pla de reestructuració de la plantilla, que està duent a terme l’Adreça de l’Empresa, i que té com a únic objectiu augmentar els beneficis a costa de l’acomiadament dels seus treballadors.

Solament des de principi d’any han abandonat l’Empresa més de 70 treballadors, en un primer moment amb cessaments pactats, molts d’ells sota la pressió d’amenaces vetllades d’acomiadaments, i posteriorment a través d’acomiadaments objectius.

La voluntat de l’Empresa, manifestada directament als representants dels treballadors, és la de seguir acomiadant fins a aconseguir els seus objectius econòmics: reduir en un 10% els costos salarials sobre la facturació, la qual cosa equival a eliminar un 33% de la plantilla.

La via triada per a això ha estat la dels acomiadaments individuals, eludint així la via dels acomiadaments col·lectius, que obliga a demostrar a l’Empresa que realment existeixen causes legals per a això i si n’hi hagués, a negociar-les amb els representants dels treballadors.

Indústries Tità, líder del sector dels fabricants de pintures, és propietat de la família Folch-Rusiñol, una de les més importants famílies de l’alta burgesia catalana. Compta amb més de cent anys d’història, durant els quals mai va registrar pèrdues. L’any 2016, va tancar amb una facturació de 103 milions d’euros, amb els quals va obtenir uns beneficis de 2,3 milions d’euros.

Aquesta necessitat apressant d’obtenir més beneficis, de la forma més ràpida i fàcil, ve determinada pels forts deutes contrets pels seus propietaris en el terreny financer, a través de la participació del 25% en la societat Famol.

Aquesta societat, de la qual també formaven part la família Lara i el propietari de la marca Pispo, Isak Andic, va comprar en el 2006 un paquet d’accions del Banc Sabadell valorat en uns 500 milions d’euros, i que després de diverses ampliacions va arribar a superar els 1.300 milions. Deu anys després, amb la caiguda d’un 86% del seu valor, han suposat unes pèrdues per als propietaris d’Indústries Tità, superiors a 90 milions d’Euros.

Aquest gran daltabaix financer ha comportat una sèrie de préstecs i refinançaments que, de forma poc ètica, han acabat traspassant-se als comptes de l’Empresa produint, a més dels acomiadaments, una gran descapitalització en forma de la venda d’un edifico industrial i terrenys de l’Empresa, i la previsible venda de la seva pròpia seu corporativa.

No ens sembla just que els treballadors paguem, en forma d’acomiadament problemes econòmics aliens a la marxa de l’Empresa. No estem d’acord que s’externalitzin les activitats productives pròpies a empreses que funcionen amb salaris i condicions precaris. No acceptem que s’acomiadin treballadors, per reduir els costos salarials, mentre l’adreça i els alts càrrecs eludeixen la seva obligació legal de declarar en els balanços els alts salaris que cobren. No acceptem que sobrin treballadors, mentre se’ns sobrecarrega de treball amb cada nou acomiadament. No tolerem que es neguin abordar de forma seriosa i rigorosa els plans de viabilitat de l’Empresa amb els representants dels treballadors.

És per tots aquests motius que els treballadors hem decidit, en assemblea, convocar un calendari de vagues i mobilitzacions, que no cessarà fins a aconseguir que no hi hagi ni un sol acomiadament més; que es readmetin a tots els treballadors acomiadats i que es busquin mesures alternatives per solucionar un problema que els treballadors no hem creat.

El Comitè Intercentres

co.bas , UGT