Companyes del SAD Catalunya en vaga

Atenen més de 70000 persones amb dependència a Catalunya.

El passat 27 de febrer, convocades per co.bas, cgt i ccoo(4 h), les companyes del SAD van exercir el dret a vaga.

  • S’exigeix un increment salarial i una revisió basada en l’IPC més un augment addicional de l’1,5%”. La patronal ha ofert un augment del 0,5% de gener fins a octubre de 2023, i un 1% d’octubre a desembre del mateix any.
  • Es demana abolir el sistema de la bossa d’hores. Aquest sistema enregistra les hores en què no s’ha fet un servei a domicili a causa de circumstàncies externes, tot i que s’exigeix que les treballadores estiguin disponibles durant tota la jornada. El mecanisme també crea el concepte d'”hores laborals negatives”, mecanisme pervers que fa que si es neguen a fer una suplència “per recuperar”, els hi descompten aquell temps de servei de la nòmina.
  • Lluiten per aconseguir la regularització de la jornada a 35 hores setmanals i per posar fi a les jornades partides, que dificulten la conciliació.
  • Es demana la retribució total de les baixes laborals, ja que les malalties professionals al sector no són oficialment reconegudes.

La regulació en conveni del nou sistema SAD de proximitat, exigeix no només disponibilitat i flexibilitat horària sinó assumir rols que ni estan dins les seves funcions ni són remunerats.

El SAD , tot i ser un servei públic, està majoritàriament externalitzat a empreses privades o fundacions que guanyen les licitacions i s’emporten copiosos pressupostos. Només un 8% del servei es fa sota gestió directa de l’administració pública.

Les delegades de co.bas del SAD manifesten estar satisfetes del recorregut fet durant els últims set anys i del reconeixement de les companyes i es marquen com a objectiu continuar creixent com a secció sindical.