Comunicar la baixa Vs. Entregar la baixa

A causa dels dubtes que s’ha suscitat a partir de la nova normativa sobre la I.T. (baixa laboral per incapacitat temporal), us informem que:

L’1 abril del 2023 va entrar en vigor la nova normativa recollida al Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, en què es comunicava que la persona treballadora ja no haurà de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa.

Aquest tràmit es farà via telemàtica entre la Seguretat Social i l’empresa en qüestió, però això ha provocat malentesos en algunes empreses.

La justícia ha fet recentment un aclariment sobre aquesta nova normativa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i determinen que les persones treballadores assalariades han de comunicar la baixa per incapacitat temporal a les empreses, independentment que l’INSS ja hagi informat de la situació aquesta empresa a través del comunicat de baixa.

Així ho ha determinat l’Audiència Nacional en la sentència número 136/2023, de 18 de desembre, en establir que:

  • No hi ha obligació de lliurar el comunicat de baixa mèdica per la persona treballadora.
  • Però sí que persisteix l’obligació de comunicar a l’empresa, la baixa.

En aquesta sentència es diferencia entre “justificar” l’absència i “comunicar” l’absència.

El preavís d’absència comporta l’actuació de bona fe per part de la persona treballadora i permet a l’empresa organitzar els torns amb antelació.

A més, hi ha convenis col·lectius on es recull com a falta no comunicar una absència.

Per tant, el més recomanable és que la persona treballadora que iniciï una IT comuniqui l’absència del seu lloc de treball, encara que després sigui l’INSS qui remeti el comunicat de baixa a l’empresa.