La plantilla de la Residència Bertran i Oriola farta dels incompliments de Germanes Hospitalàries

Les empreses que han anat succeint-se en la Residència de la Barceloneta han prioritzat sempre els beneficis i per a això han anat rebaixant condicions de les treballadores cada vegada que han pogut. Eulen va ser l’última que després de ser sancionada per la Generalitat va ser expulsada.

Amb l’entrada de Germanes Hospitalàries no han respectat els acords ni el conveni. Deixem passar uns mesos i en veure que no evolucionava de bona fe en les reunions en tractar els temes, decidim acudir a l’octubre a la Generalitat i es va informar a Treball (Àngels Quadrada) dels incompliments.

La segregació de la plantilla de la cuina en una altra empresa (Hostesa) ha estat per a dividir a la plantilla, deixar-la sense comitè d’empresa i augmentar els seus beneficis.

Vam veure com les avaries en 8 grues van provocar mala atenció als usuaris. Vam veure com el jutge els va forçar a reparar l’error en els calendaris anuals de torns i horaris, aconseguit una conciliació en el jutjat.

La lentitud de la Justícia amb les demandes i de la Inspecció de treball (per gran acumulació per COVID) ens obliga a actuar amb majors mesures de mobilització.

Per això, es va convocar una assemblea on la gairebé totalitat de les persones van votar convocar un atur amb les següents reivindicacions:

-Readmissió dels acomiadaments injustos i paralitzar l’activitat antisindical contra les quals exigeixen que es compleixi la llei, que va quedar demostrada en els llistats de persones a acomiadar per tenir més antiguitat i plusos.

-Personal i mitjans suficients per a un correcte model de funcionament de la Residència, que tingui en compte la PRL i l’ACP (atenció centrada en les persones).

-Redistribució de les càrregues de treball perquè les tasques han de repartir-se entre torns i plantes (millorar les condicions per a dutxar als usuaris, les plantes amb més grues i les que gairebé no tenen, substituir les baixes amb més personal per a millorar l’atenció i més en cap de setmana, etc).

-Dotar els mitjans perquè les delegades del comitè d’empresa puguin fer les seves tasques que estableix la llei i deixar de boicotejar les actes de les reunions, l’ordinador amb internet i confidencialitat, etc.

-N’hi ha prou d’errors provocats per RH en la confecció de les nòmines, que des del primer mes han anat sorgint problemes amb el pagament de nocturnitat, de treballs en festius, etc.

-Accés a la promoció com estableix la llei, amb els canvis de torn i amb les vacants que es creen, per ordre d’antiguitat i formació.

-Les millores en llits i matalassos ja estaven demanades per l’anterior empresa i no haurien de posar-se falses medalles davant les famílies. Els ascensors que tenien reiterades avaries des de 2016 per mal manteniment, ja estava acordada abans.

-La caldera d’aigua calenta no pot ser que estigui vinculada a la calefacció i que no hi ha aigua calenta sense calefacció (no podem permetre més). Les portes tallafocs i contra incendis han estat denunciades pel comitè d’empresa i no han estat reparades. No s’ha reparat el bany de la planta -1 denunciat des de la pandèmia pel sindicat a la Inspecció.

-Les ràtios de personal es van reduir després d’Eulen, no s’han renovat molts contractes i els coordinadors d’altres hospitals que van portar, no van actuar segons el model de centre sociosanitari que necessiten els usuaris, no suposant cap reforç per no fer funcions com les gericultores o netejadores.

Per tant, la convocatòria de vaga és molt responsable per part del comitè, després d’esperar tants mesos al fet que no prioritzessin els beneficis per davant del benestar de les usuàries i del compliment de la llei a unes treballadores molt mal pagues i precaritzades. Així ho hem traslladat a familiars i moviments socials que ens donaran el seu suport en les concentracions que es realitzaran davant la porta de la residència.

Comitè d’empresa 1/5/21

LES TREBALLADORES LLUITEM PER UNA OCUPACIÓ DIGNA AMB DRETS I
PER UN BON SERVEI PUBLICO ALS USUARIS