Davant la greu situació en les residències de gent gran: Exigim al conseller de treball afers socials i famílies, un canvi real, cap a una gestió pública directa

Les treballadores de les residències públiques de gestió privada fa dies proposant mesures, enviant protocols a les companyes i denunciant a algunes empreses que gestionen els centres davant la inspecció, la Generalitat actua de manera negligent.

La situació en les residències comença a ser preocupant, a la falta d´EPIs se suma que les empreses no han posat en marxa les mesures obligatòries decretades amb caràcter urgent pel Govern d’Espanya fa més d’una setmana.

Es denota una falta de preparació en els càrrecs que en moments com aquest es fan més evident, el govern posa en risc la vida de milers d’usuaris, professionals i les seves famílies que cuiden a les persones més fràgils

Les treballadores se senten desemparades i desprotegides, la Generalitat no vigilava abans de la crisi de la COVID-19 a les empreses gestores perquè complissin les ofertes presentades als plecs de condicions com per exemple; l’obligatorietat de disposar d’una borsa de treball.

Es va excloure a empreses per no haver explicat bé la borsa de treball en els concursos per a la gestió de residències i les treballadores fa mesos denuncien a les empreses davant la Generalitat i inspecció perquè no s’estava aplicant sense que hagin rebut una resposta, ara la Generalitat ha hagut de crear una borsa de treball.

Les empreses basen el seu benefici a incomplir els plecs i empitjorar les condicions dels professionals (alguns casos han vist reduïts els seus salaris) en retirar millores salarials i condicions superiors que havien gaudit fa anys per sobre de conveni estatal.

Un conveni que algunes comunitats i províncies d’Espanya no apliquen per disposar de convenis propis que el milloren a l’ésser de mínims, i ara amb l’augment de l’oferta en sanitat posa més difícil trobar professionals per a les residències amb condicions precàries.

Fa setmanes que les professionals de les residències demanen que es destini temps dins de la jornada per a la higiene i encara hi ha empreses que no renten l’uniforme ni lliuren EPIs apropiats. La conselleria i la Inspecció no ha respost les denúncies dels sindicats en uns centres amb tanta població de risc.

També van proposar disposar únicament del personal de dia festiu per a disposar d’una reguarda però les empreses continuen obligant a acudir a tot el personal a pesar que el govern prohibit les activitats en zones comunes.

Una altra mesura proposada era fer proves i crear unitats específiques però alguns centres no han fet ni la classificació que ordeno el ministeri. Ara exigeixen també que protegeixin especialment a les treballadores amb problemes de salut que no són poques després d’anys treballant en condicions lamentables.

Davant aquest difícil panorama exigim la dimissió del conseller i de totes les persones de la seva staff; en el seu lloc han de nomenar a experts i empleats públics que van accedir als seus llocs en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat per a planificar una gestió pública directa, que no permeti tornar a sentir de les empreses privades dir que no és necessari donar EPIs perquè no hi ha símptomes clars.

Els moviments socials aconseguim parar l’aprovació de la Llei Aragonès pel Govern de la Generalitat, que privatitzava encara mes els serveis públics, ara és més necessari que mai expulsar a empreses privades que busquen lucre de la gestió dels centres residencials, l’administració no pot delegar la responsabilitat de donar una atenció digna als nostres majors, ha de coordinar la planificació amb treballadors i usuaris.