p1


  Si no vas assistir, quina va ser la raó?


  Comunicació


  Et va arribar la convocatòria amb la data, hora, etc. amb prou temps?

  Per a on t'estimes més rebre les convocatòries?

  La informació sobre l'assemblea era prou clara?

  Si la resposta és que no, què vas trobar a faltar o què resultava confús?


  Logística


  La data i hora de l'assemblea eren adients per a tu?

  Si és que no, quins dies i horaris ho serien?

  El lloc és una limitació per a tu?

  On creus que seria més còmode fer les assemblees?

  Et sembla adequada la duració de l'assemblea?

  Quina seria la durada ideal?


  Rellevància i Contingut


  Els temes proposats per a les assemblees són importants o rellevants per a tu?

  Quins temes t'agradaria que es tractessin a pròximes assemblees?


  Participació


  Per acabar


  Tens cap suggeriment per millorar la participació a les assemblees següents?


  La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE . Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la seva sol·licitud . Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, Vè. Atorga consentiment inequívoc a SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable .
  En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació , oposició i , si escau , cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a la SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE , al domicili C / MARQUES DE CAMPO SAGRADO 22, 3a PL., 08015 BARCELONA, ( Barcelona ) .