Coronavirus: una altra crisi una altra volta de rosca

La COVID-19 és la malaltia infecciosa causada pel coronavirus que s’ha descobert més recentment, per a saber més:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Però parlem de l’àmbit econòmic i laboral. La crisi generada per aquesta pandèmia està sent un dur cop a l’economia globalitzada basada en la depredació de recursos, el consum fins a l’extenuació i la reducció dels costos laborals a major glòria del mercat.

Algun dia sabrem si la irrupció del coronavirus constitueix o no una baula de la guerra comercial dels EUA contra la Xina.

La nostra experiència, basada en la lluita de classes, ens ensenya que els efectes nocius de les crisis sempre acaben recaient en la classe treballadora i mai en els quals més tenen. I ara com ara les decisions que s’estan prenent van en aquest sentit.

També ens ha ensenyat l’experiència que aquestes crisis són aprofitades per moltes empreses i les seves patronals per a ajustar les seves plantilles, per a flexibilitzar la jornada laboral, i ja posats guanyar alguna cosa. De totes aquestes crisis sempre sortim, la classe treballadora, amb menys drets. Un exemple és la intenció de la patronal de fer encara més fàcil aplicar ERTOS i EROS.

Una altra cosa que sempre succeeix és el desviament de diners públics cap al sector privat, a vegades mitjançant la privatització de serveis i a vegades mitjançant la contractació de serveis al sector privat.

Aquest és el cas de la sanitat pública venuda al sector privat i al que ara ens veiem abocats a demanar ajuda que pagarem amb diners públics perquè a sobre apareguin com el “germà solidari”.

Que fer?

Les recomanacions que com a sindicat podem fer, es reparteixen en dos vessants:

  • Les dels drets presents, allò que l’empresa ha de fer i està obligada a fer.
  • La de les situacions futures, allò que l’empresa pot fer i com enfrontar-nos.

Cada empresa, cada sector, cada comunitat autònoma tenen les seves especificitats. Fer generalitzacions pot poder confondre més que ajudar. A més, com molt possiblement des que has començat a llegir aquesta fulla fins ara ja ha canviat alguna cosa o hi ha noves dades o/i hem decidit utilitzar un mitjà més dinàmic.

En https://www.cobas.es/ hem creat un espai per a anar actualitzant els casos en els quals participem, l’última referència laboral sobre el tema:

  • Resums i comentaris sobre el BOE.
  • Articles de persones amb les quals treballem i ens mereixen confiança i serietat en les seves anàlisis.
  • En general aquella documentació que ens ajudi a defensar els drets enfront d’aquesta nova crisi.

Pots seguir-nos d’una manera més directa enhttps://es-es.facebook.com/sindicatocobas

13 març 2020

Coordinadora co.bas Catalunya

co.bas davant el coronavirus (Comunicat a pdf)