Objectiu: abstreure’ns dels estereotips de gènere

Amb la xerrada formativa del dimarts 19 de març, donem per tancada la campanya 8 de març d’aquest any i reprenem el treball sindical diari amb una mica més d’energia, amb més complicitats teixides i amb més elements per a incorporar la perspectiva de gènere a tot el que fem.

La Marina Ferrer i la Remei Dorado del col·lectiu Ronda ens van oferir un contingut que aglutinava context històric, conceptes bàsics de gènere, que ajudaven a entendre el marc de pensament que ens travessa a tots i totes, i ho van vincular amb la bretxa salarial com a indicador de desigualtat i de pobresa i amb com fer una bona categorització dels treballs d’igual valor, amb perspectiva de gènere, abstraient-nos dels estereotips de gènere que invisibilitzen riscos, esforços i perillositats.

Delegats i delegades han agraït les dades, les han vistes com una bona eina de treball i els hi ha resultat molt reveladora la resta de qüestions no tan tangibles.

La formació ha suscitat un interessant debat sobre com es pot encarar estratègicament la tasca sindical a desenvolupar, buscant visibilitzar les discriminacions indirectes, que des de l’aparença de “falsa neutralitat “faciliten el manteniment de la bretxa salarial.