Treballadores i Treballadors de Bicing amb una proposta i convocatòria de Vaga

El comitè de vaga en Bicing arriba a una proposta per a presentar a les assemblees de treballadors i treballadores que decidiran si l’accepten o no les condicions laborals plantejades en reunions, mediacions en Treball i amb una convocatòria de vaga.

Dures negociacions, la fermesa i coherència de la plantilla, poden donar els seus fruits.

La vaga en Bicing queda en suspens i les assemblees en els diferents torns decideixen sobre la proposta:

 • Únic Conveni Col·lectiu propi de Bicing per a 5 anys. Igualant a l’alça les taules salarials dels dos convenis que coexistien en el servei (en la categoria de mecànics suposa uns 100 € mensuals d’augment).

 • Augment salarial consolidat de 850€ cada any els tres primers anys i de 500 € cada any per a quart i cinquè any. Suposant un augment en les taules salarials en 5 anys de 3.550€ bruts. Aquelles persones amb salaris superiors a les taules, un augment del 0´5% (càrrecs de l’empresa).

 • 100% per a les baixes per accident de treball, malaltia comuna amb intervenció, hospitalització i les malalties greus contemplades en RD 1148/11, per a la resta de baixes comunes 100% 30 dies a l’any. (fins avui l’empresa no complementava cap baixa, ni els accidents de treball).

 • Cobertura de lloc de treballs estructurals amb personal indefinits.

 • Subrogació plantilla. • Ultraactividad del conveni.

 • Jornada de 39 hores setmanals i 37 els mesos d’estiu, oficines 37 hores setmanals tot l’any.

 • Eliminació de la jornada partida i garantir 2 dies de descans consecutius.

 • 25 dies laborables de vacances, 3 dies d’assumptes propis i festa els 24 i 31 de desembre.

 • Augment lineal plus nocturnitat de 40€ tres primers anys i 5€ cada any per a quart i cinquè any, suposant un augment en els 5 anys de 50€.

 • Creació de plusos de cap de setmana i festius 50€, plus carretillero 30€ i manteniment electrònic 50€.

 • 4 dies per malaltia, defunció, … d’un familiar de fins a segon grau i 6 dies si hi ha desplaçament fora de la província.

 • 30 hores anuals per a acudir al metge propi i parents de segon grau.

 • Dos dies per canvi de domicili habitual i 1 per matrimoni parent, fins 2n grau.

Entre algunes altres millores socials.