Assemblea de Treballadors i Treballadores del SAD a Barcelona

El 14-1-2017 prop de les 5 de la tarda a Barcelona, va començar l´assemblea amb l’assistència de més de 110 treballadors/es. Es va parlar dels següents punts:

 • De la precarietat que estem patim totes i tots els treballadors del SAD amb baixos salaris i jornades.
 • De la necessitat de treballar conjuntament amb la màxima unitat tots els sindicats i treballadores.
 • De fer una concentració a la plaça de Sant Jaume sense concretar quan es farà.
 • De la municipalització. D’un conveni de Barcelona. De reivindicacions.
  Referent a la municipalització, es va dir que es un procés lent i jurídicament complex, en el qual es necessita el suport de 4 partits del municipi com a mínim. També que ja estant parlant càrrecs institucionals de l’Ajuntament amb la Generalitat i que els partits que volen la municipalització són la CUP i Barcelona en comú i els que no la volen són el PP i C´s, amb dubtes el PSC i ERC. També es va dir, que si ens municipalitzéssim no entraríem com a funcionaries sinó com a laborals i què la llei Montoro impedeix augmentar plantilles amb facilitat com abans. La llei obliga a que l’accés a aquets llocs de treball sigui amb una concurs públic, es a dir que s’hauria de fer un examen, però l’experiència pràctica puntua. El problema es que no hi ha cap garantia de que amb la subrogació les condicions laborals siguin millors. Els treballadors/es d’empreses recentment municipalitzats han passat amb el mateix conveni precari i encara estan pendents de la igualació. Alguns càrrecs municipals estan parlant amb la Generalitat la possibilitat d’acord per la municipalització, que seria mes eficient si assumeix tasques sociosanitàries i possibilita una promoció en el futur per les treballadores amb formació.
  Referent al conveni del SAD de ciutat de Barcelona, es va dir que és molt important que els polítics de Barcelona en comú, la CUP, ERC i PSC es posin d’acord per facilitar fer un conveni de Barcelona de qualitat, que superi la precarietat que patim amb l’actual de Catalunya i l’estatal, i que la patronal de Clece, Valoriza i Suara i els 3 sindicats amb representació de les tres empreses de Barcelona tenen representativitat perquè s’asseguin a negociar.

Pel que fa a les reivindicacions:

 1. Un salari digne, ja que la mitjana dels lloguers a Barcelona es de 800 euros, per tant el salari ha de ser superior els 1200 Euros.
 2. Fer jornades completes continuades, una de matí i l’altre de tarda i que les parcials siguin voluntàries i les jornades partides compensades com altres convenis.
 3. Que la contractació sigui de 35 o 37 hores setmanals.

Finalment, també es va parlar de fer aliances amb associacions de veïns, casals, ONG´s, altres sindicats, organitzacions ciutadanes i d’usuaris, etc, que volen lluitar per un bon serveis públic pels mes de 14000 dependents que hi ha a la ciutat i que van creixent cada any.

ACORDS -Es va acordar fer els següents grups de treball amb moltes voluntàries que es van apuntar:

 • Grup de recollir totes les reivindicacions de TF, Auxiliars i Coordinadors, per fer la plataforma del conveni.
 • Redacció de manifestos, disseny i difusió a mà, via web, facebook, twitter etc. Comunicació a la premsa i peticions de suport a associacions, moviments socials etc.
 • Logística (envelat, taula, pancarta, megàfon, tendes de campanya, etc.) i Coordinació de dates amb altres mobilitzacions (per la municipalització, marxa de la dignitat, marea, etc).
 • Petició de permisos i constitució de Moviment del SAD de Barcelona que coordini i reuneixi a tots els treballadors/es de les empreses del sector, actualment Clece, Valoriza i Suara, que pren les decisions en assemblea buscant consensos i fa reunions amb dels representats escollits amb partits polítics i sindicats, buscant sempre la màxima unitat.
  Cada grup obrirà un WhatsApp per comunicar-se entre els seus membres i restarà obert a altres incorporacions. Les seves conclusions es presentaran a la propera assemblea per decidir entre totes tot. Per últim, es va acordar fer una altra assemblea a finals del mes de febrer, el 25-2-17 o el 4-3-17 a les 16,30h, però no s’ha concretat el local que es buscarà i difondrà pròximament.

Tots els acords van ser aprovats per els presents a l’assemblea.