PEL TEU SALARI, PER LA TEVA PENSIÓ, PELS TEUS DRETS

#15 D’OCTUBRE TOTS I TOTES A MADRID

Davant del brutal atac a la classe treballadora pel desmantellament del sistema públic de pensions des d’un govern anomenat “progressista” (PSOE-U.P.) i avalat pels 2 sindicats, CCOO i UGT.
Denunciem algunes barbaritats del retrocés en pensions després de les successives reformes de les pensions i altres decrets:

  • Es consolida la jubilació de Zapatero i Rajoy als 67 anys, enlloc de als 65 anys.
  • Es passa de 15 a 25 anys de vida laboral pel càlcul de la base de la teva pensió.
  • S’apugen els anys cotitzats per a cobrar el 100% de pensió.
  • Es penalitza encara més la jubilació anticipada.
  • Es redueix l’ apujada de les pensions durant 5 anys a la mitjana de l’ IPC.
  • Es perd poder adquisitiu per no aplicar l’ IPC real a les pensions, i sí l’ IPC mitjà, que és molt inferior.
  • S’aproven els plans de pensions d’empresa per conveni amb un increment de quotes als treballadors i reducció de quotes a la Seguretat Social a la patronal.
  • Es pretén apujar l’edat de jubilació als 70 anys.
    Es pretén que el càlcul per a la base de la pensió passi a 35 anys amb la intencionalitat de que sigui tota la vida laboral.

PER AIXÒ I PER L’ APUJADA DELS SALARIS I PENSIONS AMB L’ IPC REAL

co.bas fa una crida als seus afiliats, afiliades, a tota la classe treballadora activa i pensionistes, a acudir a la manifestació en defensa de l’ apujada de l’ IPC real en les pensions i salaris, el pròxim 15 d’Octubre 2022 a Madrid. Manifestació convocada per COESPE i recolzada per diferents grups socials i sindicats de classe, entre ells co.bas.

Si vols venir contacta amb co.bas