Neix co.bas educació. Vine a lluitar amb nosaltres pels drets de les treballadores de l’educació!

En uns temps marcats per la precarietat laboral galopant, pel retrocés en els drets polítics i socials més bàsics, per l’opressió i explotació del sistema capitalista, es fan més necessàries que mai eines que ens serveixen als treballadors i les treballadores per revertir aquesta situació d’extrema inseguretat. I dintre d’aquestes, sense dubte, la sindical és una de les més necessàries i útils en la nostra lluita.

Co.bas és un sindicat de classe, assembleari, combatiu i sense subvencions. Som un sindicat per lluitar pels drets de la classe treballadora, la nostra classe social. Pensem que sense lluita i mobilització no és possible canviar la situació d’explotació i opressió que pateix la classe treballadora avui en dia. La lluita és una eina de transformació social: sense mobilització i organització sostingudes, els drets retrocedeixen. És necessària per acabar amb la insostenible situació de precarietat laboral que patim i amb la impresentable burocratització dels sindicats majoritaris (CCOO i UGT). Pretenem ser una peça més en l’engranatge d’un sindicalisme alternatiu que lluiti per revertir les retallades en el sector públic, combati la precarietat laboral, denunciï la burocràcia sindical de CCOO i UGT i acabi l’externalització de serveis públics.

Quan es parla de sindicat i educació, molts pensen automàticament i exclusivament en drets laborals de professorat i mestres, però va més enllà. L’educació té moltes cares, i són molts els agents educatius que hi treballen, com ara els educadors del lleure, els educadors socials, els becaris i personal d’investigació, psicòlegs, pedagogs, interins/es, professors/es de repàs, professors/es d’acadèmies de llengües i música i un llarg etc. I no només ells/es, sinó els que fan possible el funcionament dels centres educatius com el personal de neteja, de cuina, secretariat, etc.

L’educació és un pilar fonamental de la nostra societat. El fet que sigui un dret i no un privilegi és una conquesta fruit de la lluita obrera. Per això pensem que és una obligació de la classe treballadora el defensar-la. Defensar els drets dels treballadors i treballadores de l’educació i els dels i les estudiants. La lluita d’ambdós, educadors/es i estudiants és la mateixa i per això cal lluitar per l’educació pública colze a colze, professors/es i estudiants.

Aquesta lluita cal enmarcar – la dins de la defensa i de la lluita general pels serveis públics de qualitat, pels drets socials i laborals del conjunt de la nostra classe. La lluita de classes és un eix vertebrador de la nostra política sindical: amb la classe i per la classe treballadora, pels seus drets i per la transformació social.

Defensem un ensenyament públic, únic, laic, de qualitat i gratuït i els drets de les treballadores de l’educacio: prou precarietat laboral, prou flexibilització, prou externalització dels serveis educatius públics. I és per això que les nostres principals reivindicacions en aquest apartat són:

-Inversió suficient (6% del PIB) per dotar de recursos humans i materials suficients l’ensenyament públic.

– Xarxa única: eliminació de concerts, ni un euro per la privada i tot el personal i serveis d’educació al servei de l’ensenyament públic. És l’única possibilitat per una educació de qualitat.

– Ensenyament racional, científic i crític: fora la religió dels centres educatius públics.

– Gratuïtat de l’ensenyament públic en tots els trams educatius: de 0 anys a la universitat.

– Contractes fixes discontinus pels treballadors/es del lleure.

– Indemnitzacions pels interins que acaben contracte. No al retrocés que suposa la seva supressió.

– Condicions dignes de feina per totes les treballadores educatives: estabilitat laboral (contractes indefinits), salari mínim de 1.500 euros, no a la doble escala salarial, dos dies de descans setmanal…

Finalment, i pel que fa específicament a ensenyament, estem en contra de la burocratització que representa el sistema actual d’elecció de la representació sindical que fa que la vida sindical, el debat democràtic als centres i el poder decisori de les assemblees de treballadors/es sigui pràcticament inexistent. Reivindiquem i lluitem per un sistema de representació sindical que estableixi l’elecció de representants per centre i revocables basat en el poder decisori de les assemblees de centre i de zona de treballadors i treballadores.

És per tot això que fem una crida a tots els treballadors i treballadores del sector educatiu a construir el sindicat Co.bas.

PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC, ÚNIC, LAIC, GRATUÏT I DE QUALITAT!

PER UN SINDICALISME DE CLASSE, DEMOCRÀTIC I COMBATIU!

PELS DRETS LABORALS DELS I LES TREBALLADORES EDUCATIVES: CONTRACTES INDEFINITS, SALARI MÍNIM DE 1.500 EUROS, NO A LA DOBLE ESCALA SALARIAL, DOS DIES DE DESCANS SETMANAL…

VINE AMB NOSALTRES, AFILIA’T!