La nostra història és plena d’experiències

A partir del dilluns 22 d’abril, fins al 10 de maig, co.bas acull (a Pau Clarís 87) l’exposició “La lluita per l’oportunitat de viure” que recopila la història de les dones durant la segona república, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia.

La nostra història és plena d’experiències i esdeveniments que han de servir com a lliçons per al present i el futur.

Durant la Segona República, homes i dones exigien transformar les relacions entre la ciutadania i les institucions públiques i també les relacions entre els sexes.

Tot el que s’havia aconseguit, es va perdre durant la Guerra civil. La militarització de la població masculina, va fer que les dones quedessin com a garants de mantenir la producció agrícola, industrial i comercial.

A partir de 1939, amb la dictadura franquista, s’aboleixen tots els drets polítics i social promoguts per la segona República. Malgrat la por, els primers moviments d’oposició van ser liderats per dones.

Després de la mort de Franco, el 1975, durant la transició política, les dones participen de la construcció de la democràcia, situant a les agendes polítiques temes que, fins a aquell moment, havien estat relegats a l’àmbit privat, ampliant drets civils i socials.

Analitzar aquests moments històrics, ens permet, no només, aprendre dels errors i evitar repetir-los sinó també, identificar estratègies d’èxit.

#1M2024
#cobasCatalunya
#treballador@s
#trabajador@s