25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

El 25 de novembre es commemora el brutal assassinat de Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, dones dominicanes i activistes polítiques, durant la dictadura de Rafael Trujillo.

A més, aquest dia serveix per denunciar que violència contra les dones persistent, generalitzada i inacceptable.

La causa directa de la violència contra les dones són la desigualtat de gènere i la discriminació que sumats al desequilibri estructural de poder entre dones i una societat que fa d’aquesta desigualtat un dels pilars ideològics.

La violència de gènere no se circumscriu només a l’àmbit privat, per la qual cosa cal que des de les empreses s’assumeixi un compromís actiu en la detecció i abordatge de la violència de gènere als centres de treball.

L’eina legal per abordar aquestes situacions a l’àmbit laboral és el Pla d’Igualtat, però per si sol no deixa de ser una norma més, per ser realment útil hauria de servir per:

  • Informar i educar a detectar i eliminar la violència de gènere a la direcció i a la plantilla.
  • Generar l’empresa disposa d’un espai de confiança per als treballadors que es comptador de la desconfiança i la por que pot sentir-se com les víctimes.
  • Difondre el protocol d’assetjament.
  • Informar els treballadors dels drets laborals, de salut i econòmic de la legislació, els treballadors, víctimes de la violència de gènere.
  • Per a garantir la confidencialitat i unes condicions de treball segures.
  • Contribuir a la potenciació i recuperació integral de les víctimes de la violència de gènere.

Des de co.bas instem a les empreses a ser una part activa en la consecució d’una societat lliure de violència, afegir el seu esforç en les campanyes de prevenció i sensibilització del problema i a la creació d’un entorn laboral lliure de violència, ja que aquesta és l’única manera d’aconseguir una societat més justa.

Convocatòria a Barcelona: