Jurìdic

Blog de Miguel Arenas

Otroblogmás, pero este es el mío!!!! Abogado y socio de Col.lectiu Ronda. Especialista en Seguretat Social. Profesor asociado UPF y colaborador Master Advocacia UOC. Profesor Master Dret Treball i SS UPF-BSM.

Coronavirus
Comunicats

Coronavirus: una altra crisi una altra volta de rosca

La COVID-19 és la malaltia infecciosa causada pel coronavirus que s’ha descobert més recentment, per a saber més: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses Però parlem de l’àmbit econòmic i laboral. La crisi generada per aquesta pandèmia està sent un […]

Dona

8 M per seguir lluitant

Aquest any, des del sindicat co.bas, seguim reivindicant la lluita de les dones treballadores, i el significat històric d’aquest dia. El 1910, durant la II Conferència Internacional de Dones Socialistes, es va decidir proclamar el […]