Noticies

KLUH LINAER, encara no paga !!!

KLUH LINAER, empresa del sector serveis, concretament del sector professional de la qual és la neteja en administracions públiques i empreses privades, hi ha de donar encara el salari corresponent a la nòmina de març […]

Cap Imatge

Conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-2013

El present Conveni col·lectiu s’aplicarà i afectarà la totalitat d’empreses i treballadors/ores que es dediquin a l’activitat de neteja (el seu manteniment i conservació) i higienització de tota classe d’edificis, locals, hospitals, centres o institucions sanitàries i de salut, indústries, elements de transport (terrestre, aeri o marítim, ferrocarrils de la Generalitat i Metropolità de Barcelona i afins), màquines, espais, suports publicitaris, mobiliari urbà, etc. Qualsevol que sigui la forma jurídica que adoptin i referit tant a les empreses públiques com a les privades independentment de l’activitat principal de l’empresa. […]