La bretxa entre homes i dones no disminueix

Les estadístiques del Govern sobre pensions evidencien aquesta gran bretxa tot i el complement de bretxa de gènere que cobren moltes pensionistes. Aquest complement el poden demanar les dones (i els homes) que hagin tingut un o més fills i hagin patit un perjudici a la seva carrera professional.

Es tracta d’una quantitat fixa (30,40 euros per fill/a) que s’aplica sobre l’import de la pensió, des del primer fill /a i fins a quatre com a màxim. Poden demanar-lo titulars de pensions contributives d’incapacitat permanent, viudetat o jubilació. No poden rebre aquest plus les jubilacions parcials.

Una ullada ràpida a les dades (infografía) ajuden a entendre perquè les dones es veuen obligades a treballar fins més tard, excedint, inclús, l’edat legal.