Presentació del Llibre “España: Un Proyecto de Liberalización”

Manolo Monereo i Héctor Illueca presenten un nou llibre.
També tindrem la participació d’Irene Montero ( portaveu del Grup Parlamentari d’Units-Podemos) i Meri Pita (Diputada d’Units Podemos i afiliada del nostre Sindicat).

“España: Un Proyecto de Liberalización”.
( Alliberament, és absència de dominació en totes les esferes de la vida econòmica i social.)

Les grans crisis històriques són també temps de construcció d’una societat nova. El marc geopolític, que Manuel Monereo i Héctor Illueca analitzen magistralment en aquesta obra, està determinat pel declivi dels EUA i l’inici d’una nova era geopolítica caracteritzada per la inestabilitat, els conflictes socials, l’agreujament de la crisi ecològic-social i, molt probablement, la guerra. Tot això, enmig d’una crisi extremadament seriosa del projecte europeu i d’una fractura territorial d’imprevisibles conseqüències per a Espanya.

Com expliquen els autors, el nostre país s’enfronta a la necessitat de recuperar la sobirania i reconstruir l’estat sobre bases democràtiques, i això només es pot fer combinant tres aspectes diferents i complementaris: la defensa d’un Estat Federal basat en la unió lliure i voluntària de totes les nacions que l’integren; l’aposta per una Europa confederal que respecti la sobirania dels estats; i la refundació del constitucionalisme democràtic a través de mecanismes eficaços per garantir els drets socials.

En aquest lúcid assaig, Monereo i Illueca advoquen per un procés constituent que una en un mateix pla la qüestió social i la qüestió nacional, propiciant una nova síntesi política que respongui a les expectatives i necessitats de les grans majories socials, i específicament de les generacions més joves.