Eleccions sindicals del 14 de març al sector educatiu públic català.

REBUTGEM AQUEST MODEL SINDICAL BUROCRÀTIC I QUE VIU D’ESQUENES A LA REALITAT DIÀRIA DELS CENTRES

TREPITGEM MÉS ELS CENTRES I MENYS LES CATIFES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

EL DIA 14 CRIDEM A VOTAR DE MANERA MOLT CRÍTICA A LA CGT O A LA COS

El proper dimarts 14 de març es celebren eleccions sindicals al sector educatiu públic català. Amb motiu d’un fet tan rellevant, des de co.bas Educació, tot i no presentar llista pròpia, volem dir-hi la nostra.

En primer lloc, cal explicar els nostres motius per no presentar una candidatura pròpia. El fet de ser un sindicat encara en construcció i amb uns mitjans molt precaris, a més de la impossibilitat de poder bastir a temps ponts amb la resta del sindicalisme alternatiu, les assemblees de centre i els col·lectius en defensa de l’ensenyament públic, fan que no ens hi presentem. La nostra voluntat era i és la de començar un procés de diàleg amb tots aquests col·lectius per poder arribar a un acord per canviar d’arrel aquest model de representació sindical que no ens representa en absolut.

co.bas Educació creiem en un model sindical basat en un sistema de representació directa, amb delegats i delegades a cada centre de treball, escollides de forma democràtica i directa per la plantilla de cada centre educatiu. D’aquesta manera es podria garantir l’atenció a les principals demandes i reivindicacions del col·lectiu docent, així com donar respostes més immediates a les nostres necessitats del dia a dia, cosa que ara, malauradament, no passa ni de lluny. Cal trepitjar més els centres i menys les catifes del Departament d’Educació.

En segon lloc, creiem que els acords i decisions que es prenguin a nivell sindical i que afectin a aspectes essencials de la feina de les treballadores (acords amb el Departament d’Educació, vagues… etc.) han de passar sempre per les Assemblees de Treballadores dels centres. Ningú té dret a decidir per nosaltres.

En tercer lloc, des de co.bas Educació apostem per construir sindicats de classe autogestionats per no dependre de les subvencions d’un estat capitalista. Han de ser les treballadores les que governin els sindicats i no l’Estat.

Per últim, cal tenir un model democràtic i que respongui a les demandes de tots els col·lectius educatius: alumnat, famílies, personal del PAS… i no només a les dels docents. L’educació pública de qualitat es basteix entre totes i no de forma segmentada, i és un dret fonamental que ha de ser plenament garantit a qualsevol societat que vulgui autodenominar-se democràtica.

Per tot plegat fem una crítica al sindicalisme burocràtic, representat principalment per CCOO i UGT, que no només no han defensat els interessos de la classe treballadora ni el model d’educació 100% públic i de qualitat durant aquests darrers quatre anys, sinó que l’han agredit greument, convertint-se en els goril·les de l’administració. N’és un bon exemple la signatura de l’Icetazo a l’estiu del 2021, que va suposar un ERO encobert per més de 800.000 treballador@s interin@s públics de tot l’Estat. No només això, sinó que, en un principi, es van oposar a regularitzar la situació de totes aquestes treballadores, en frau de llei per abús de temporalitat, via concurs de mèrits. És per això que fem una crida explícita a no votar en cap cas a aquests sindicats el dia 14 de març.

Pel que fa al sindicalisme alternatiu i combatiu, volem expressar la nostra preocupació per la deriva que està agafant aquest moviment. Una bona prova d’això la tenim en la signatura per part de la CGT de l’acord amb el Departament d’Educació per la reducció d’una hora lectiva sense sotmetre-ho a votació per les assemblees de treballadores i treballadors. No és aquest el model que necessitem. Volem democràcia als centres! En quant a la COS, que aposta per la mobilització al carrer i per la negociació a les meses del Departament, cal que qüestioni realment aquest model burocràtic, reivindicant la seva reforma, i que abandoni la idea que des de les meses de negociació amb el Departament i d’esquenes a la classe treballadora es poden canviar les coses. No és possible!

És per tot això que, de cara a les Eleccions sindicals del 14M, des de co.bas Educació cridem a donar un vot molt crític o bé a la CGT o bé a la COS, en el ben entès que no tornarem a apostar per aquest vot si la proposta del sindicalisme alternatiu no és clara i inequívoca en favor d’un model verdaderament representatiu, democràtic, autogestionat, de classe, qüestionant explícitament el model de representació sindical actual, centralitzat i antidemocràtic, reivindicant la seva reforma cap a un model distribuït i realment representatiu, amb comitès i delegades de centre sotmeses al vot de les assemblees de treballadores de cadascun d’aquests centres educatius.