NO MÉS MORTS EVITABLES

Després de múltiples contactes telefònics, a dia 23/03/2020, quan es coneixien pocs casos de contagis i defuncions a les residències catalanes, des de la Coordinadora de Residències 5+1 es va enviar un correu electrònic a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a la Conselleria de Salut, en el que s’indicava que l’Ordre SND/2065/2020, de 19 de març, no protegia als residents. Entre altres motius, indicàvem la manca de personal, prèvia i conseqüència dels efectes de la mateixa pandèmia, manca de personal sanitari, perquè a les residències no hi ha metge 24 hores, ni servei d’infermeria en horari nocturn. També esmentàvem que en el millor dels casos, en el torn de nit només hi ha un gericultor per planta, per 28-30 residents, sense cap altre professional als centres, així com la manca d’equipament, mitjans materials i espais adequats per aïllar i atendre a les persones positives o amb símptomes.

Com a mesures per evitar o minimitzar el risc de contagis demanàvem:

-Facilitar EPI’S a les residències, per protegir als ancians/dependents, així com als treballadors, perquè aquests darrers són els que tenen contacte amb l’exterior. Imprescindibles guants i mascareta.

-Fer test a treballadors i residents. Mentre no n’hi hagués suficients, quan un resident o treballador tingués símptomes se li hauria de fer la prova i, en cas de ser positiva, realitzar-la a la totalitat de treballadors i ancians de la residència.

-Que els ancians que donessin positiu i que per la seva situació no necessitessin hospitalització, se’ls traslladés a hotels o centres medicalitzats, on poder oferir-los una atenció mèdica adequada a les seves necessitats. Idèntic tractament pels que tinguessin símptomes mentre no es realitzessin les proves.

El nombre de morts és molt superior al que facilita el Govern, perquè no han comptabilitzat als que han mort a les residències sense tenir fet el test, i són la immensa majoria. Amb tota seguretat superen amb escreix els 2.000. La raó és que no s’han pres les mesures necessàries per protegir-los. No han derivat als hospitals als ancians / dependents positius ni als que presentaven símptomes, SE’LS HA DEIXAT MORIR DE FORMA INDIGNA en unes residències que no tenien un servei mèdic suficient, com tampoc infermeria en el torn de nit. Les preguntes que ens fem i que traslladarem a la Fiscalia són: cap dels morts estava prou greu per a ser atès en els hospitals? Es va demanar el trasllat des de les residències? I en cas de ser així, qui el va denegar? Tenint en compte que les residències no són centres sociosanitaris i que estan mancats d’equipament mèdic i de personal sanitari les 24 hores, quina atenció sanitària van tenir els ancians a les residències, se’ls va poder administrar medicació i sèrum intravenós, van tenir oxigen o respiradors?

Cal aturar aquesta sagnia, per això exigim al Govern de la Generalitat que es realitzin JA la bateria de test que sigui necessària a treballadors i residents, aïllant als ancians /dependents que resultin ser positius en hotels o centres medicalitzats les 24 hores, per rebre l’assistència sanitària que necessiti el seu estat físic i, si escau, trasllat als hospitals.

Barcelona, 15 d’abril de 2020

#CapMortMésEvitableJa

#AïllarJaForaDeResidències