Per què hi ha treballadors a l’atur?

L’atur és una xacra del sistema social, en què vivim, que es basa en aconseguir els màxims beneficis, o de no perdre’ls, a costa dels treballadors. És d’aquest sistema, d’on, brollen tots els mals d’aquest món. Es diu, sistema capitalista.

El sistema capitalista funciona per obtenir beneficis per a si mateix, i per als seus accionistes, i no per distribuir-lo amb la resta de la societat.

Descarrega el butlletí en català
Descarrega el butlletí en castellà