A co.bas la formació és fonamental.

L’aparició de les xarxes socials ha transformat les dinàmiques comunicatives a l’hora de mobilitzar o de fer difusió de les nostres accions o continguts.

No ens podem quedar enrere, hem de poder fer servir qualsevol plataforma que ens permeti donar veu a tot allò que s’ignora des dels mitjans de comunicació massius, visibilitzar les nostres lluites i denunciar les situacions de precarietat de les treballadores i els treballadors.

Convençudes que el coneixement ens fa “una mica més lliures” i que la formació és fonamental,  volem facilitar l’ús d’aquestes eines a les diferents seccions sindicals.

Volem contribuir a trencar la bretxa digital i fer-ho amb un enfocament integral que redueixi també el biaix de gènere, per caminar cap a un sector tecnològic més inclusiu i equitatiu.