EXIGIM UN TREBALL DIGNE I EL DRET A LA PRESTACIÓ D’ATUR, LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I L’INGRÉS MÍNIM VITAL!

CONCENTRACIÓ DILLUNS 14 DE DESEMBRE A LES 12 HORES  A PL. SANT JAUME DE BARCELONA

Les conseqüències socials de la Pandèmia de Covid-19, la desocupació i la pobresa, s’estan  desbocant i afecten un nombre creixent de persones a Catalunya i Espanya, amb més d’1 milió de  llocs de treball destruïts i una desocupació a Catalunya que supera el mig milió segons les dades de  l’EPA del tercer trimestre. Els efectes del col·lapse del turisme augmentaran la desocupació. 

Les previsions econòmiques i socials amb la segona onada de la pandèmia, la finalització dels  ERTES que afecten més de 3,5 milions de treballadors/es, i l’aplicació de EROS amb acomiadaments i  tancaments d’empreses ens anticipen un horitzó greu i preocupant . 

Una altra de les conseqüències previsibles és l’augment de l’exclusió social i pobresa severa  que a Catalunya afectava el 5,7% de la població a la fi de 2019. 

Aquest drama social s’esdevé en una situació de protecció social erosionada, afeblida per les greus retallades de personal i recursos a les oficines del SEPE i del SOC, conseqüència del procés de  privatització dels serveis públics d’ocupació en benefici del negoci privat que ha facilitat l’augment de  la precarietat laboral, els contractes parcials i els baixos salaris. 

Les dificultats i lentitud per tramitar les prestacions, subsidis d’atur i l’Ingrés Mínim Vital tenen  el seu origen en aquestes retallades, i en la desídia i paràlisi de les administracions a Espanya i  Catalunya que no adopten mesures efectives per corregir aquesta situació, perquè no volen  incrementar la despesa social en els drets de les persones vulnerables. 

La gestió que fa el govern de la Generalitat del dret de les persones vulnerables a la Renda  Garantida de Ciutadania és un escàndol social. Menys del 30% de la població a Catalunya en pobresa  severa percep aquesta prestació, la gran majoria de sol·licituds continuen sent denegades de manera  injusta, i la Conselleria de Treball segueix sense revisar les sol·licituds denegades incomplint el  mandat del Parlament de Catalunya. Aquesta pèssima gestió expressa el menyspreu social, l’odi a les  persones pobres, de les elits governants de Catalunya que prefereixen robar els drets de les persones  vulnerables per enriquir als seus amiguets i xarxes clientelars. 

Res de nou. Perquè els drets es compleixin, la classe treballadora, les persones sense feina, en  situació de vulnerabilitat, hem de mobilitzar-nos, sortir a les places i carrers, per exigir el compliment  dels nostres drets. 

És el moment d’aixecar-se i organitzar-se, malgrat els temors a la pandèmia, per animar a  mobilitzar als nostres germans i germanes, sensibilitzar la majoria social, construir solidaritat. 

Des de la Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, amb el suport  de l’Aliança de Marees i Moviments socials us convoquem a la concentració a la Plaça de Sant Jaume,  el dilluns 14 de Desembre a les 12 hores, per exigir el compliment dels nostres drets a un treball  digne i l’accés a les prestacions socials, la Renda garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital, sense  denegacions injustes i sense endarreriments inacceptables.

Barcelona, novembre de 2020 

COORDINADORA D’ASSEMBLEES DE TREBALLADORS/ES EN ATUR DE CATALUNYA

Web: http://coordinadoraaturatscatalunya.org

Email: coord.aturatscat@gmail.com