Comunicats Fronts

NI REPRESSIÓ NI REFORMES LABORALS

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ TAULA SINDICAL DE CATALUNYA Tots dos successos, analitzats i compresos conjuntament, indiquen quin és el tarannà real de la gestiódels conflictes de classe per part del govern actual. Aquesta nova […]