Xerrada-col·loqui : Camps electromagnètics i els seus efectes biològics.

Camps electromagnètics i els seus efectes biològics, amb Josep M. Castells (Enginyer Elèctric). Entrada lliure.

Els camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència que s’emeten com a conseqüència de l’ús industrial i domèstic de l’electricitat (transformadors, línies de transport i distribució d’electricitat, electrodomèstics etc.) i els camps electromagnètics d’alta freqüència  (radio, TV, telefonia mòbil, forn, microones, etc.), provoquen respectivament  la circulació de corrents elèctrics al cos humà que interaccionen amb l’activitat elèctrica pròpia del funcionament de les cèl·lules, i escalfaments dels teixits.

Segons la magnitud d’aquests camps es poden generar disfuncions orgàniques a curt i llarg termini. El coneixement del comportament dels esmentats camps en funció de les diferents fonts d’emissió ens permetrà adoptar les mesures de protecció més eficaces.