Manifest Coordinadora d’Assemblees de Treballadors/res en Atur de Catalunya

El 27 de desembre han acudit a la protesta d’una desena de desocupats a l’església Santa María del Pi de Barcelona els dirigents de Guanyem, Procés Constituent, Podem, CUP, ICV i EUiA. Ho han fet en una conferència de premsa per denunciar la manca de feina, la precarietat laboral i la pobresa energètica, que consideren estructurals del sistema capitalista. També donant suport a la protesta la Marxa de la dignitat, Iaioflautas, Papers per Tothom, IAC, co.bas, antre altres.

 

Manifest en el Tancament de la dignitat. Església Santa María del Pi.

1.- Per un lloc de treball digne i estable per a totes les persones sense feina.

1.1.- Rebuig de les polítiques d’ajust i austeritat que destrueixen ocupació i retallen drets socials. Suspensió immediata del pagament per l’Estat del deute il•legítim i odiós. No a les lleis i tractats injustos que ens empobreixen.

1.2.- Derogació de la legislació que sosté i estimula la precarietat laboral.

1.3.- Prohibició dels acomiadaments laborals, deslocalitzacions i rebuig dels ERO. Derogació de las contrareformes laborals. Prioritat del treballador/a per triar la seva reincorporació al lloc de treball en cas d’acomiadament improcedent.

1.4.- Reforçament de la gestió pública de l’ocupació. No a la privatització dels serveis públics d’ocupació ni a les retallades en polítiques actives d’ocupació. Prohibició i penalització del prestamisme laboral.

1.5.- Posada en marxa una borsa de treball municipal que gestioni de manera transparent i amb la participació de les AA.VV, els sindicats i les assemblees d’aturats / es l’ocupació generada en els serveis i empreses municipals (nous llocs de treball, substitució vacants , etc.), l’ocupació creada per plans governamentals en marxa o que puguin crear-se. No a les empreses subcontractades. Que la contractació es dugui a terme directament des dels ajuntaments.

2.- Reducció dràstica de la jornada de treball sense disminució del salari per garantir la plena ocupació. Prohibició de les hores extres i treball a preu fet. Penalització de l’empresari que abusi i coaccioni per fer hores extres.

3.- Per una Renda Garantida Ciutadana per les persones sense ingressos o baixos ingressos en aplicació de l’art 24.3 del Estatut d’autonomia.

4.- Prestació d’atur indefinida amb la corresponent cotització a la SS fins a la recol • locació definitiva.

5.- Prohibició de desnonament del seu habitatge habitual a les persones i famílies desocupades. Per un parc públic d’habitatge de lloguer accessible.

6.- Serveis bàsics d’aigua, electricitat i gas gratuïts per totes aquelles unitats familiars on tots els membres estiguin sense feina.

6.1.- Govern de la Generalitat i ajuntaments han de gestionar el pagament del lloguer en el cas de vivenda habitual, l’electricitat, el gas, l’aigua, els medicaments les taxes municipals, la matrícula i llibres de les escoles públiques i la universitat. Implantació d’una targeta similar a la dels pensionistes per als treballadors en atur per assegurar la gratuïtat dels esmentats serveis bàsics.

7.- Transport gratuït per a totes les persones sense feina per poder buscar feina amb facilitat, realitzar les gestions necessàries i lúdiques amb les seves famílies.

8.- Garantir la formació de les persones sense feina a través de les institucions públiques. No a l’externalització, privatització i frau en la formació. L’assistència als cursos de formació garantirà una prestació econòmica a les persones sense feina que no percebin cap prestació o subsidi.

8.1.- Control democràtic de la formació ocupacional pels sindicats, AA.VV i assemblees d’aturats amb l’objectiu d’assegurar la seva transparència, qualitat i efectivitat.

8.2.- No a les sancions per abandonar cursos que no compleixin uns requisits mínims de qualitat o s’evidenciïn proves de frau.

9.- Renovació automàtica de la targeta de residència s’estigui treballant o a l’atur.

10. – Cessió gratuïta pels ajuntaments d’un local permanent per les necessitats dels aturats (informació, assessorament) i la utilització d’un local gran per realitzar assemblees.