Entitats ciutadanes i partits polítics signen el Pacte Social contra la Corrupció

La corrupció és una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de l’equitat: desvia l’expressió de les preferències ciutadanes perquè afavoreix uns partits en finançar-los il·legalment i desvia el diner del poble a favor de les minories que practiquen la corrupció, que l’usen per enriquir- se més o per perpetuar-se més en el poder i continuar el cercle viciós: més diners, més poder, més diners…

Disposem d’un conjunt de lleis i normes que des de fa anys i des de diferents perspectives intenten dificultar la corrupció i les seves causes, però que, òbviament, no ho han aconseguit (vegeu Disposicions legals i reglamentàries de l’Oficina Antifrau de Catalunya); cal aplegar-les i simplificar-les per facilitar el seu coneixement i compliment.

Cal començar per aplicar i fer aplicar la Llei de Transparència en els terminis legals establerts de 2015 (29 de juny en general i 29 desembre pels municipis): portals de transparència amb publicació de totes les dades públiques, dret d’accés a la informació pública, bon govern i codi de conducta, registre i codi de conducta dels grups d’interès, govern obert i participació etc.; cal també, que tots els documents en suport digital es publiquin en format obert per facilitar la reutilització de les dades, i que aquestes es presentin amb gràfics i llenguatges que facilitin la comprensió per part de la ciutadania.

Ara bé, no podem continuar afrontant la corrupció com un mal inevitable ni solament atacant alguns dels seus efectes. Per això, els signants d’aquest Pacte Social Contra la Corrupció prenem el compromís d’intentar evitar les causes estructurals de la corrupció, amb mesures contundents per a la seva prevenció i teràpia, amb un sistema de controls i de contrapesos institucionals i ciutadans.

  • El Pacte s’estructura a l’entorn de deu eixos i una trentena de mesures per combatre les causes sistèmiques de la corrupció.
  • Partits i organitzacions signen el decàleg com a guia d’actuació i el compromís de dialogar sobre les mesures, aplicar-les i fer-ne el seguiment a través d’organismes ciutadans i parlamentaris d’aplicació i control.
  • Les entitats coincideixen en la voluntat de seguir de prop els parlamentaris en la lluita contra la corrupció i insten a aplicar el Pacte també en l’àmbit local.

 

Més informació:

http://parlamentciutada.cat/pacte-contra-la-corrupcio/pacte/