ELS EMPRESARIS CATALANS EN ELS SEGLES XIX I XX: ACTITUDS I ASPECTES ORGANITZATIUS

Com el seu títol indica, l’escrit que el lector té a les mans versa sobre les actituds i els aspectes organitzatius de la patronal catalana durant els segles dinou i vint. Convé destacar que aquesta cronologia tan extensa que abasta el treball ha condicionat la metodologia emprada. L’article recull només de manera sintètica les aportacions que diferents autors han realitzat sobre el tema de l’organització patronal, però no aprofundeix en el rerefons de cada moment històric. En funció de la bibliografia existent sobre la temàtica a la qual fa referència aquest treball, el present estudi dedica una major atenció a algunes etapes cronològiques concretes, fregant només d’altres.

Texte sencer.