Dissabte 13 de novembre en Defensa de les Pensions Públiques

El dia 13 de novembre ningú pot faltar en les Mobilitzacions que es convoca en diferents ciutats en l’àmbit estatal.

Una vegada més, insistim que:

Les pensions mínimes han d’elevar-se fins a equiparar-se al Salari Mínim
Interprofessional i aquest situar-se en el 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.

Han de derogar-se les reformes de pensions del 2011 i del 2013 i les reformes
laborals de 2010 i 2012 que retallen les pensions i redueixen salaris i
cotitzacions socials.

El “Factor de Sostenibilitat” ha de ser eliminat, sense ser substituït per cap altre coeficient reductor com el “Mecanisme d’Equitat Intergeneracional”.

La jubilació ha de tornar als 65 anys per a crear ocupació, mitigar la pobresa i la bretxa de gènere.

Els coeficients reductors de la jubilació anticipada amb 40 anys cotitzats han de ser eliminats.

Cal establir mesures efectives per a acabar amb la bretxa de gènere en
salaris i pensions.

La capacitat adquisitiva de les pensions ha de garantir-se a través de revisions anuals, que recullin com a mínim l’increment del cost de la vida.

En cas de ser necessari, i com estableix la legislació actual, el pagament de pensions públiques ha de garantir-se a través dels Pressupostos Generals de l’Estat, sense que es converteixi en deute de la Seguretat Social.