Conveni d’empreses vinculades a Telefònica. Volem la defensa dels drets laboral i de l’ocupació

Ens trobem davant la negociació del Conveni Col·lectiu més important dels últims anys. En aquest procés decisiu, en el qual els treballadors/es de tres empreses diferents de Telefònica veuran modificades les seves condicions de treball, i en aquesta negociació s’està impedint la participació tant als treballadors/es com a una part important de la representació legal dels mateixos: en el cas de TESAU no es troben representats prop del 40%.

Aquesta forma dèspota de negociació la volen explicar amb arguments sense raó, emparant-se en una reforma laboral, però en realitat s’està fent sense la més mínima LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA per a aquells que integren la taula de negociació.

En la negociació del Conveni es tracten les nostres condicions laborals, salarials i socials, pel que estem tots i totes cridats a participar activament en el seu desenvolupament. Recordem que els avenços pels treballadors/es sempre s’ha aconseguit amb la participació i la mobilització.

Fem una crida a unes reivindicacions fonamentals, bàsiques, que amb claredat defenen els drets i interessos dels treballadors/es.

Creació d’ocupació real, en totes les categories i en el lloc de la residència.

Garantia d’ocupació efectiva: davant un comiat improcedent és el treballador/a qui ha de tenir l’opció de la readmissió o la indemnització.

Manteniment exprés de la Normativa Laboral i els drets laborals consolidats.

Abans de la firma i del conveni, que aquest se sotmeti a REFERÈNDUM, i que siguin els treballadors/es d’afectats qui decideixin la seva aprovació o rebuig.