Articles

Accident IQOSE: Principal Problema

La seguretat en qualsevol indústria i, sobretot si es tracta d’una indústria perillosa, depèn dels següents factors: 1a- Drets laborals que permetin als treballadors no ser obligats a treballar en males condicions. 2a- Plantilla de […]

Articles

Presó per a Rato i companyia.

Cal una reflexió profunda sobre aquests fets i sobre la manera d’evitar que es puguin repetir en un futur immediat. La publicitat negativa del trio de presidiaris pot eclipsar la millor campanya publicitària, el millor servei, la millor atenció personal, en definitiva la bona feina de milers de persones que cada dia treballen per fer d’aquesta empresa una empresa rendible amb clara vocació de servei públic. […]