Formulari per notificar el canvi d'Adreça Electrònica, telèfon o Adreça Postal

Omple només el apartats que vulguis canviar

Per qualsevol altre canvi posa el correu o el telèfon i, al quadre de text, explica'ns quina gestió vols fer.

ens posarem en contacte amb tu

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE . Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la seva sol·licitud . Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que estableix l' article 6 de la LOPD , Vè. Atorga consentiment inequívoc a SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior , al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix , aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable .
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació , oposició i , si escau , cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a la SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE , al domicili C / MARQUES DE CAMPO SAGRADO 22 , 3a PL . , 08015 BARCELONA , ( Barcelona ) .